CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CÔNG TY PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký tư vấn trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, tình trạng. Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: chăm sóc khách hàng, tư vấn bán sản phẩm

3. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác